Obchodní sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Udělujete tímto souhlas společnosti David Vítek - printmall.cz, Lukavecká 2670/29, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČ: 76562778, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, vedeném Městskou částí Prahy 20 pod č.j. 2010/1140036/Ko (dále jen „Správce“),
aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení
- název společnosti
- adresa

- e-mail 
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné jej zpracovat za účelem:
-  zaslání objednaného zboží. Právním titulem je plnění smlouvy.
- zaslání obchdodních a marketingových sdělení

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí  osobních  údajů  je dobrovolné.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti David Vítek - printmall.cz, Lukavecká 2670/29, 193 00 Praha 9 nebo info@printmall.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- poskytovatel softwaru Sonus technology, s.r.o.


5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě  požadovat omezení zpracování
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- na přenositelnost údajů
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud